manoakys

Audio ♣ Foto ♣ Mintys

prieskoniai
Praplaukiant

Praplaukiant

Apie lempas ir dūmus

Apie lempas ir dūmus

Žiema kapinėse

Žiema kapinėse

prie marių, medžiai, Preila

Prie marių

pušelės, sudegęs neringos miškas

Visa prapuolė

Salomėjos Neries gimnazija

Apie mokyklą

Arbata prie šėlstančių marių

Preila-Nida trečia diena

apžvalgos takas į mirusias (pilkasias) kopas

Juodkrantė-Preila antra diena

Kelias link dviračių tako

Vilnius-Nida pirma diena

Parnidžio kopoje

Vilnius-Nida