manoakys

Audio ♣ Foto ♣ Mintys

prieskoniai

Žvelk kitaip

Vieta: Vilniaus  stogai
Laikas: 2006.03.18
Būsena:  Rytinė kava, smilkalo kvapas, vėsa

Ar esi žiūrėjęs pro rakto skylutę? Ką ten matei? Kodėl per ją žiūrėjai?
Atsakyk į šiuos klausimus, poto pažvelk į dangų…
Per rakto skylutę. Ką pamatei?

Muzika: Boards of Canada – You Could Feel The Sky

2 Responses to “Žvelk kitaip”

  1. September 27th, 2006 at 16:09

    meta says:

    ironiska. smogo debesiuka.

  2. September 27th, 2006 at 17:43

    azero says:

    🙂 Garazus buna ir smogai 😉